Cinc segles de tradició

L'inici històric d'aquestes representacions es remunta al segle XV essent les que ostenten les més antiguitat d'Europa segons els estudis realitzats per la Universitat de La Sorbona de París. A finals d'aquest segle era costum representar a l'església de Santa Maria de Cervera, de forma popular, un Misteri de La Passió.

En una anotació al Llibre del Claver del Consell Municipal de l'any 1481, el qual es conserva a l'arxiu comarcal, es descriuen els sous pagats per construir el cadafal per representar El Misteri de La Passió del fill de Déu. A l'any 1488, els Paers de la Vila encarreguen als Preveres de fer La Passió.

En el text conservat a l'arxiu Comarcal, en data de 1534, amb correccions marginals fetes durant els assajos, es descriu el nom dels actors, quasi tots sacerdots, que interpretaven fins i tot els personatges femenins. Entre els actors hi ha els autors de La Passió, els sacerdots cerverins Baltasar Sança i Pere Ponç que interpretaven els principals personatges. El Concili de Trento (1545 - 1563) prohibí tot acte no litúrgic a l'interior dels temples. En fer-se efectiva aquesta disposició conciliar, les representacions segueixen realitzant-se a l'exterior de l'església, concretament a la plaça de la Sebolleria, al costat del temple de Santa Maria. Els intèrprets ja no son els sacerdots sinó la gent del poble. Les Cròniques de l'Edat Mitjana descriuen que les representacions de La Passió atrauen "innombrable munió de gents de fins contrades llunyanes i tots estaments".

Al segle XIX es representà la "Santa Passió de Nostre Senyor Jesucrist", segons el text de Fra. Anton de Sant Jeroni, monjo de Montserrat, el qual havia estat imprès a Lleida.
Posteriorment les representacions van passar a l'interior dels teatres, les darreres escenificacions, anteriors a la Guerra Civil, foren "Jesús de Nazareth" d'Àngel Guimerà al 1935 i "Estampes de La Passió" de Rossend Perelló a la Quaresma de 1936.

Acabada la Guerra Civil, novament Cervera es proposà recuperar les seves tradicions més entranyables i els seus costums, entre els quals destaca el de representar un Misteri de Passió. Dos joves poetes locals, Emili Rabell i Josep Mª Sarrate, escriuen un nou text més fidel als Evangelis d'una banda, i d'acord amb les noves tècniques escenogràfiques de l'altra. Durant la Quaresma de 1940, s'estrenà amb un extraordinari èxit "Cristo, Misterio de Pasión", actualització de les escenificacions medievals d'un Misteri de La Passió. 

La primera temporada de "Cristo, Misterio de Pasión" es representà al teatre Principal. Des de l'any 1941 fins al 1966 es representà al "Teatro Círculo". I el dia 12 de març de 1967 s'estrenava el Gran Teatre de La Passió de Cervera, al seu temps amb un aforament de 2.200 espectadors, amb 20 metres de boca d'escenàri, la més gran d'Espanya i la tercera d'Europa. Val a dir que en el període comprès entre els anys 40 i 70 es feien 14 representacions, això vol dir que a Cervera venien a veure La Passió entre 15.000 i 20.000 espectadors per temporada.

Davant la importància històrica i social, l'any 1969, el Ministeri d'Informació i Turisme, declarà d'Interès Públic les representacions de La Passió de Cervera.

L'èxit ha estat constant de llavors ençà i el text i l'escenificació ha sofert innombrables millores: La direcció artística s'ha professionalitzat. S'han incorporat dos escenaris laterals al Gran Teatre de La Passió que ofereixen una visió espectacular amb els actuals 40 metres totals de boca d'escenari, que en combinar-se els tres escenàris aconsegueixen un ritme cinematogràfic de l'espectacle.

La construcció de decorats corporis en el 90% de les escenes, els quals ofereixen una espectacularitat realista a tots els espais, i combinen recordant la bellesa històrica dels grans antics decorats de paper que encara es conserven en algunes escenes. Amb la renovació de l'apartat luminotècnic totalment digitalitzat, s'ofereix un ambient determinat en cada ocasió, conjuntament amb el so, també digitalitzat, que realça amb més potència i qualitat sonora les escenes de l'espectacle. La nova elaboració del vestuari; reproducció fidel a l'indumentària del temps. Els efectes especials introduïts amb gran espectacularitat perquè l'espectador gaudeixi d'un espectacle complert en tots els sentits. Tot això i la col·laboració de 300 persones a l'escenari configuren un espectacle àgil i modern, oferint una visió espectacular i realista de les tradicionals representacions de La Passió de Cervera.

La música originalment escrita pel mestre Jesús Mª Quintana, fou adaptada a orquestra simfònica pel mestre Jordi Castellà, grabada l'any 2007 per la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, amb la participació de les Corals Ginesta i Infantil Nova Cervera i amb la veu solista de la soprano Mireia Rossich. Actualment és la música que acompanya les escenes de La Passió.